Telegrafn / Telefón

  1. Posadáte si do kruhu okolo vatry.
  2. Vedúci pošepká nejakú dlhú vetu susedovi po pravici.
  3. Ten to isté zopakuje šeptom svojmu susedovi po pravici až kým sa to nedostane k poslednému členovi.
  4. Posledný nahlas pred všetkými zreprodukuje, čo počul. :)

 

Meno, mesto, zviera, vec

[doplňte, ak si pamätáte]

 

Kráľu, kráľu daj vojáčka

[doplňte, ak si pamätáte]

Vikingovia

Táto hra slúži na zoznámenie nováčikov v novom kolektíve.

Na začiatku sa všetci pstavili do kruhu, aby na seba videli. Každý povie nahlas svoje  meno / prezývku. Jeden z davu na začiatku vykríkne jedno meno. Ostatní musia rýchlo zareagovať a ten čo stojí hneď vedľa vikinga s daným menom v ľavo musí začať pádlovať ako na lodi ľavou a ten čo napravo zasa pravou stranou. Ak trafia, viking to potvrdí gestom: dlane sú roztiahnuté, umiestnene pri hlave a palcami sa dotýkajú hlavy nad ušami a mávajú nimi. Jazykom pritom daný viking robí: “Blblblblblblbl” a spomína si na meno iného vikinga a potom ho rýchlo vyriekne. A tak sa to opakuje ďalej.

 

Osobnosti

Každý napíše na 3x papieriky jedno meno nejakej celebrity, osobnosti zo šoubiznisu.
Vytvoria sa dvojice.
1. kolo: OPIS
Časomerač spúšťa stopky na 1minútu.
Jeden z dvojice si z osudia vytiahne papierik a opíše osobnosť uvedenú na papieriku. Pomocou OPISU osobnosti háda partner osobnosť. Nesmie pužívať na opis slová, ktoré vychádzajú z koreňa hľadaného slova. Ak uhádnu, papierik položia na stôl. Ak neuhádnu danú osobnosť  do 1 minuty, papierik sa vracia do osudia a ide ďalšia dvojica.
2.kolo. JEDNO SLOVO
Časomerač spúšťa stopky na 1minútu.
Partner smie parnerovi povedať IBA JEDNO JEDINE slovo, ktoré čo najlepšie vystihuje hľadanú osobnosť.
3.kolo PANTOMÍMA
Časomerač spúšťa stopky na 1minútu.
Partner hrá pantomímu a smie používať iba citoslovcia

Body, ktoré získavajú dvojice, si niekto zapisuje, napr. časomerač

 

Mestečko Palermo / Mafiáni

Ve skupince lidí vraždí mafie, občané musí odhalit kdo je vrah
Pravidla

Jedná se o velice známou hru, zkusím však popsat nejlepší verzi:

slušní občania, dvaja mafiani, Corrada Cattaniho, úchylák

všetci  by si mali losovať svoju Rolu

Skupinka hráčů (6-10) sedí v kruhu (židle, nebo na zemi), jeden z kolektivu je vypravěč. ‘Do městečka Palerma se nastěhovala Mafie a řádí’ Na začátku všichni skloní hlavu, aby neviděli na ostatní (‘usnou’) a vypravěč poklepáním na záda či hlavu určí vrahy a ‘Katányho’ (převzatá postava z italského krimifilmu). Ideální poměr je 1 vrah na 3 čestné občany. Následně vypravěč nechá probudit tři vrahy, ti zjistí, s kým mají spolupracovat a mohou posunkem ruky zabít prvního občana. Pozor, na zabití občana se musí shodnou všichni živí mafiáni, nestačí jenom dva a třetí střelí po někom jiném! Probouzí se Katány, posunkem ruky se může zeptat, zda je daný hráč mafián, vypravěč mu to může potvrdit, nebo vyvrátit, výsledek zná jenom Katány.

První probuzení, vypravěč: ‘V dnešních novinách vyšel palcový titulek, XYZ byl zastřelen ve svém bytě, policie je bezradná’. Hráč XYZ se dále neúčastní hry, ideální je když si poodsedne, je mrtvý. Kdokoliv teď může někoho nařknout z toho, že právě on je vrah a měl by uvést důvod, proč si to myslí. Ve chvíli, kdy jsou vznesena všechna obvinění, se přechází k soudu, nechá se přednést obžaloba, následně se každý obviněný může hájit, přichází první kolo hlasování, pro popravení občana je zapotřebí nadpoloviční počet živých občanů, pokud se v první kole nepodaří nikoho popravit (nikdo nemá povinost hlasovat, když si není jistý, zda je dotyčný vinen), může se znovu pokusit žalobce přesvědčit ostatní, že právě on má pravdu a dotyčný je mafián, zároveň se může nařčený znovu hájit, přichází druhé kolo volby. Pokud není ani teď dosaženo nadpoloviční většiny, jde se spát, pokud je dosaženo, hráč byl popraven. Vypravěč by neměl říkat, zda se jednalo o vraha, či ne. … Městečko usíná …

Druhá noc: Nyní nechá vypravěč probudit jednoho mafiána po druhém a ti se musí na své oběti shodnout, tj. musí všichni střílet do jednoho hráče. Postupně střílí všichni mafiáni, probudí se Katány, zeptá se na nějakého hráče a budí se všichni. Pokud se mafie neshodla, vypravěč oznámí, která okna byla rozbita (po kom bylo stříleno) a opět následují obvinění. Katány může říci ‘já jsem Katány, vím že on je vrah’, ale jestliže určí pravého vraha, tak další noc bude zastřelen mafií, proto by měl Katány přesvědčovat tak, aby nedal najevo, že to ví na 100 %.

Hra by neměla být o tom, že ‘já jsem slyšel, jak se hejbnul, tak to je vrah’, ale o tom, že čestní občané by měli vysledovat během dne, na kom se mafie shodne pro zavraždění, neboť mafiáni se vidí pouze první noc, dále už se nebudí současně a pro úspěšnou vraždu se musí shodnout. Často se stane, že se mafiáne prořekne, použije špatná zájmena a vzápětí si uvědomí chybu a je to ještě znatelnější.

Mafie vyhrává ve chvíli, kdy má poloviční podíl ve městě, neboť v tu chvíli ji nikdo nepřehlasuje.

Proč neříkat, zda byl popravený mafián či občan: Protože pak hráči nevědí, kolik mafiánů zbývá, mohou pouze usuzovat podle ‘prostřílených oken’, to taky ovšem není jisté, když jsou dvě prostřelená okna, mohou být tři mafiáni a střílet dva do jednoho a třetí jinam. Velice to pomůže atmosféře hry, kdy ke konci napětí stoupá a občané nevěří nikomu. Přál bych zažít každému pocit, kdy jste ve hře trvající přes hodinu a půl poslední 3 a víte, že jeden z těch ostatních dvou je vrah a nevíte kdo …

Zatraktivnění hry:

Mafie se nemusí znát kompletně, v případě trojčlenné mafie může jeden hráč znát oba, ale další dva se neznají (na začátku musí vypravěč šikovně nechat probudit dva a zase dva)

Nové postavy do hry (z MatFyzácké mafie)

Exhibicionista – může se projevit jednou za hru, v noci může někoho vystrašit a dotyčný nesmí druhý den vůbec mluvit ani se jinak vyjadřovat, smí pouze hlasovat na konci dne u soudu.

Hlasovací systém (zda musí být nadpoloviční většina, zda bude dvoukolový) je pochopitelně na Vás, ale tento způsob mi přijde jako nejlepší.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.