Postup na vypracovanie Bakalárskej práce, Diplomovej práce, Semestrálneho projektu:

  1. Analýza
  2. Špecifikácia
  3. Návrh riešenia
  4. Implementácia
  5. Overenie riešenia
Termíny, šablóny, pokyny pre BP, DP na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU.

Napíšte mi prosím, kam si dávate tlačiť práce (cena, rýchlosť, kvalita väzby), pomôže to aj ostatným.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.