prednášky z fyziky z MIT od Prof. Walter Lewin

http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/video-lectures/

 

Príklad č.1: A predsa sa točí?

Akým smerom sa bude pohybovať cievka? (1. doľava, 2. doprava, 3. stojí na mieste). Cievka pozostáva z troch valcov. Medzi dvomi rovnako veľkými valcami sa nachádza jeden menší a spolu sú pevne spojené. Oba veľké valce sa dotýkajú podložky, kde nedochádza prešmyknutiu (napríklad gumová podložka). Na malý valec je namotané lano, ktoré ťaháme silou F (viď obrázok).

  • Postup spolu s výsledkom posielajte na: fyzika zavinac malylubo bodka sk
  • Predmet mailu: A predsa sa točí? , [muž, žena], [váš vek]

 

 

Nepodarilo sa vám príklad rozlúsknuť? Dám vám indíciu: Poriadne si prehliadnite všetky bodky v zadaní. :)

Bonusová úloha: O koľko metrov sa premiestni cievka, ak potiahneme rukou X metrov lana. Priemer väčšieho valca je dva-krát taký, ako je priemere menšieho valca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.