Materiály, ktoré vám dozaista pomôžu sa zorientovať v základných príkazoch(Matlab/Octave):

Matlab quick reference sheet

Matlab reference sheet

 

 

ALTERNATÍVA k Matlabu:

Octave –  (windows, linux), dá sa ku nemu stiahnúť aj GUI. Ale ako kalkulačka v command line úplne stačí. Chýbajúce balíčky sa dajú veľmi pohodlne doinštalovať, dá sa prepojiť s C/C++

FreeMat –  (windows, linux)

SciLab– (windows, linux), grafické rozhranie ako matlab, má v sebe aj grafické programovanie Xcos (veľmi podobný simulinku)

  • šetrí priestor na disku, príkazy ako v Matlabe, je to free software

 

 

Matlab je aj o zábave. Však si vyskúšate zadávať  nasledovné príkazy do “CommandWindow”:

>>why

>>load handel; sound(y,Fs);

>>image

>>penny

>>shower

>>toilet

>> vr_octavia

>>image

>>spy

>>life

 

Interaktívna hra: Floor is lava

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.