?”Čermák Oznámil, Že Zajtra Máme Isto Fyziku”

Najviditeľnejšie farby dúhy: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigová, fialová.

 

“ROY G. BIV”

?The colors in the rainbow (the optical spectrum) : Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, and Violet

 

?”Možno Venuša zmierni môj jesenný smútok, už nebudem plakať. “

Poradie planét: Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto (hoci Pluto už nie je planéta).

 

” Oh Be A Fine Girl, Kiss Me”

Spektrálne triedy hviezd podľa ich teploty (zostupne)  http://cs.wikipedia.org/wiki/Spektr%C3%A1ln%C3%AD_klasifikace

 

?”The Straight Man’s Testicles Exploded”

Thermosphere Stratospher Mesosphere Troposphere Exosphere (layers of the atmosphere from earth’s surface outward)

 

“Pure Virgins Never Really Tire”

Ideal gas law: PV=nRT ,   where “P” is the absolute pressure of the gas; “V” is the volume; “n” is the amount of substance; “R” is the gas constant; and “T” is the absolute temperature. In SI units, “P” is measured in pascals; “V” in cubic metres; “n” in moles; and “T” in kelvin. “R” has the value 8.314472 J·K?1·mol?1a

 

Ďalšie kategórie:

Matematika

Fyzika

Elektro

IT

Slovenčina

Biológia a medicína

Čísla a roky

Nezaradené

 

A tiež nájdeš aj na fasabuku

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.