[hra Vyššia od zeme]: Keď som bol malý … skúsim inak. Teda, keď som bol žiak na základnej, cestou zo školy domov sme hrávali hru: Vyššia od zeme.

Úlohou bolo dostať sa až domov a nestupiť na cestu či chodník. A tak sme chodili po múrikoch, plotoch, hádzali si pred seba kamene, na ktoré sme mohli stupiť. Pravdaže, niekedy sme povolili výnimku na pár sekúnd, aby sme mohli prebehnúť na druhú stranu cesty a pod. A vlastne boli tam aj prvky z dnešného parkour-u. A dnes sa táto famózna hra vracia opäť. Nazývajú ju: “The floor is lava.” :)