“Zvolal Sinus na kone,:”Protiľahlá k prepone!”

Sínus je v pravouhlom trojuholníku definovaný, ako pomer dĺžky protiľahlej odvesny k uhlu a dĺžky prepony trojuholníka.

 

“Do KONVE si vodu můžu nalit.”

KONVExny tvar a konkávny tvar priebehu funkcie.

“konVexný a konkÁvny”

Krivka tvaru “V” a krivka tvaru “A”

“conCAVE shape”

CAVE (angl.jaskyňa) Viď obrázok.

kľúčové slová: konvexná funkcia, konkávna funkcia, kovexnosť, konkávnosť, konvexný tvar, konkávny tvar, convex shape, concave shape,

 

 

?[Pravotočivý súradný systém]: V pravotočivom súradnom systéme možno použiť pravidlo pravej ruky: Ak sú vektory X a Y znázornené ukazovákom a prostredníkom pravej ruky, potom vektorový súčin X × Y má smer vztýčeného palca (vektor Z).

 

Trojuholník ABC dopadol
s kružnicou k sa zaplietol
Rozlámal si každý uhol,
Keď ju objal celý stuhol
Tak to lepšie vymyslel,
Aby sa tak nenadrel:
Kružnicou objímaný sám
Zostrojil si osy strán!

Trojuholník- opísaná a vpísaná kružnica (inscribed, circumscribed circle)

 

“LCD Monitor”

“LaCo DoMa”

Rímske číslice: L-50, C-100, D-500,M-1000

 

“PRepona je oPRoti PRavému uhlu.”

(Párkrát zopakovať a zvýrazniť výslovnosť “PR”)
Tak to naučil žiakov pán učiteľ – matematikár, v reality show Trieda 9.A.

 

“Ivan vedie Xéniu lesnou cestou do mesta.”

(I,V,X,L,X,C,D,M), a teda (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000)

 

Násobky čísla 9. (video zhotovila Jarmila St.)

 

“All Students Take Calculus”

poradie kladnosti hodnot goniometrických funkcii podľa kvadrantov

1. All,čiže všetky kladné, 2. Sin 3. Tan, 4. Cos.  Viac sa dočítate TU

 

?”Please excuse my dear aunt sally.”

“PEMDAS”

A useful mnemonic for remembering the order of operations in Math.

Táto pomôcka vám pomôže pri zadávaní dlhého výrazu do kalkulačky, či iného matematického softvéru, aby ste nemuseli všetko dávať do zátvoriek.

Please…….Parentheses ()
Excuse…….Exponents x^y
My…………Multiplication x.y
Dear……….Division x/y
Aunt……….Addition x+y
Sally……….Subtraction x-y

 

 

 

 

 

“Funkčné”  tancovanie : vhodné na rannú rozcvičku (tela i mozgu) alebo na diskotéku. Nielenže zaujmete tanečným prevedením ale preukážete aj svoju znalosť v oblasti matematickej analýzy.

 

[“Majte ťahák pre goniometrické funkcie vždy poruke”]: Často používané uhly, goniometrické funkcie a ich prevody.

 

 

 

 

Ďalšie kategórie:

Matematika

Fyzika

Elektro

IT

Slovenčina

Biológia a medicína

Čísla a roky

Nezaradené

 

A tiež nájdeš aj na fasabuku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.