“Cievka je ako dievka, najskôr napätie, potom prúd.”

Napätie na cievke predbieha prúd o uhol \pi/2.

 

“CIVIL”

Voltage and Current Phase Relationships to R,L,C.
The first 3 letters C I V represents that, in a capacitor, I (current) leads V (voltage).
The last 3 letter V I L represents that, V (voltage) leads I (current) in the L (inductor).

 

Ako poznať zo schematickej značky diódy, kde je Katóda a kde Anóda? Katóda je na strane, kde vznikne písmeno K. 

 

Ampérovo pravidlo – alebo tiež pravidlo PRAVEJ ruky – je pravidlo udávajúce smer indukčných čiar magnetického poľa v okolí vodiča, ktorým preteká elektrický prúd. Ak pozorovateľ položí pravú ruku na vodič tak, že palec ukazuje smer prúdu pretekajúceho priamym vodičom a dlaň je obrátená k smeru pozorovania, potom prsty ukazujú orientáciu indukčných čiar magnetického poľa v danom bode.

 

 

Flemingovo pravidlo – alebo tiež pravidlo ĽAVEJ ruky určujúce smer pohybu vodiča prúdu v magnetickom poli. Ak položíme ľavú ruku na vodič tak, aby prsty boli v smere prúdu a magnetické siločiary vstupovali do dlane, potom sa vodič pohybuje v smere palca.

Na obrázku je znázornená anglická pomôcka pre určenie smeru pohybu vodiča v magnetickom poli. (je teda na vás, ktorú si vyberiete)


 

 

“Podz Na Pivo”

“Neidz Pivo Nemajú”

“Nechoď, pivo neni”

“NPN-šípka ven!

Typy tranzistorov:PNP – šípka ide dnu,  NPN – šípka ide von.

 

 

 

?(Rici – Cici filtre) RC-CR obvody : R(ici) sú DOLU(zadok), preto obvod v ktorom je zapojený ako prvý R člen(teda za zdrojom) je DOLNOpriepustný. C(ici) sú HORE(prsia), t.j. ak C člen je zapojený za zdrojom ako prvý, je teda HORNOpriepustný.

Ďakujem za túto pomôcku doc.Ž. z kat. mikroelektroniky FEI STU

viac sa dočítate na str. 26 TU.

 

“Čenda Honí Červenou Oteklou Žížalu Za Malou Farmou Špatným Bičem Zlomenou Stranou – Žabař”

Farby pre výpočet hodnoty odporov: čierna, hnedá, červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová, šedá, biela, zlatá, strieborná, žiadna
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rezistor

 

“Bad Boys Rape Our Young Girls But Violet Gives Willingly”

This phrase  is used to remember the electronic color codes of resistors (black, brown, red, orange, green, blue, violet, grey, white)

video o rezistorochTU

 

“Virgins Are Rare”

Ohm’s Law:  Volts = Amps x Resistance (U=I*R)

 

“S väčším ODPOROM prechádzam cez úzku a dlhú lávku ponad rieku.”

Merný elektrický ODPOR vodiča je daný vzťahom R=Ro * L / S (Ro-rezistivita, L-dĺžka vodiča, S-prierez). A teda dlhý úzky vodič bude mať väčší odpor ako krátky široký vodič.

 

“Franta bil syna”

Ampérov zákon (F=B.I.l.sin alfa) – vzťah medzi silou F, ktorou pôsobí magnetické pole s indukciou B na vodič dĺžky l zvierajúci so smerom indukcie uhol alfa, keď ním preteká prúd I. viac TU

 

Zapojenie zásuvky

Jako mnemotechnická pomůcka se dá použít, že když se postavíte proti zásuvce, tak tam, kde vy máte srdce, má zásuvka fázi.

Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví, ten je čurák!

Kdyz koukas do zdi a kolik je nahore, tak diry jsou:

FaZe(m) : Faze -Zem : Faze vlevo, zem vpravo.

 

Výkon

Power in watts = I^2 * R (or in SI P=U*I)
Inspired by the most known lullaby: http://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU

“Twinkle Twinkle Little Star Power equals I squared R”

 

Ďalšie kategórie:

Matematika

Fyzika

Elektro

IT

Slovenčina

Biológia a medicína

Čísla a roky

Nezaradené

 

A tiež nájdeš aj na fasabuku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.