“ŠeTriSeOsle”

“Šetri sedem oslov”

pomôcky vyjadrujúce polomer Zeme, 6378[km]

 

“Cyril a Metód prišli Veľkú Moravu  o-še-triť

“Osle šetři se.”

rok 863 a príchod Cyrila a Metoda

 

“In 1492 Columbus Sailed the Ocean Blue”

(viď.rým) , 1492 objavenie ameriky.

 

“Lín a kapr u hráze prohlédli si rybáře. Udici měl novou, jikrnáči  neuplavou.”

Ludolfovo číslo na 15 miest – 3,141592653589 (podľa počtu písmen v slovách):

 

?”Sám u sebe v hlavě magického pí číslic deset mám.”

Ludolfovo číslo – 9 číslic za desatinnou čiarkou

 

“Mám ó Bože ó velký pamatovat si takový cifer řád, velký slovutný Archimedes, pomáhej trápenému, dej mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, ale tak protivné nám, ach, číslice Ludolfovy!”

Ludolfovo číslo -30 číslic za desatinnou čiarkou


Počet dní v kalendárnom mesiaci: Ľavu ruku daj v päsť, prstom pravej ruky prechádzaj po chrbte ľavej: kĺby označujú mesiace s 31 dňami, jamky medzi nimi zasa mesiace s 30 (resp. 28-29 ferbruár). Pri prechode z ľavej na pravú ruku sa končí i začína na kĺbe (júl a august majú 31)

Knuckles and dips: A visual way to remember the lenght of the months. Put your fists together. Start on your first knuckle and go across your knuckles and the spaces in between, say the months for each knuckle and dip. A knuckle is 31 days a dip 30, except february (28/29).

 

“V roku 1415 teda na prelome 14. a 15. storočia.”

Upálenie Jána Husa 6.7.1415.

 

 

Ďalšie kategórie:

Matematika

Fyzika

Elektro

IT

Slovenčina

Biológia a medicína

Čísla a roky

Nezaradené

 

A tiež nájdeš aj na fasabuku

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.